1. ข้อมูลส่วนตัว/


ซม. กก.

2. ลักษณะงานที่ต้องการ/


3. ประวัติการทำงาน/


บาท
									
								
บาท
								
							
บาท
								
							
บาท
								
							
บาท
								
							

4. ข้อมูลการศึกษา/


5. ความสามารถ/


								
							

6. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)/

7. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว/
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์

อัตรา
							
						
							
						
ปี
แนบไฟล์
							
						


แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์
แนบไฟล์


...


แนบไฟล์
ข้อความ
ประเภทธุรกิจ : 
 
							
						
							
						
เพศ :  อายุ :  วุฒิการศึกษา (ต่ำสุด) :  ประเภทสาขาที่จบ :  เกรดเฉลี่ยต่ำสุด (ตามวุฒิการศึกษาต่ำสุดที่ระบุด้านบน) :  ประสบการณ์ (ต่ำสุด) : 
							
						
ชื่อผู้ติดต่อ :  ที่อยู่ :  โทรศัพท์ :  แฟกซ์ :  อีเมล์ :  เวปไซต์ : 

ที่อยู่ : 

Email : 

โทร : 

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ประเภทงานที่ต้องการ :  ประเภทธุรกิจที่ต้องการทำงาน : 

สถานที่ที่ต้องการทำงาน

อำเภอ/เขต :  จังหวัด : 

เงินเดือนที่ต้องการ : 

ประเภทงาน

ไม่สนใจงานประกัน

วันที่สามารถเริ่มทำงานได้ : 

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
"การโฆษณา" หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน www.jobthai.com
"ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครงานตำแหน่งที่ว่าง จากที่มีการโฆษณาไว้บนเวบไซต์ของ jobthai
"ใบสมัคร" หมายถึง ใบสมัครที่ผู้สนใจสมัครงานทำขึ้นตามตำแหน่งงานว่างที่โฆษณาบนเวบไซต์
"ผู้สนใจสมัครงาน" หมายถึง ผู้ที่ใช้เวบไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน
"เงื่อนไข" หมายถึง เงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ ดังจะแสดงต่อไปนี้
"CV" หรือ "RESUME" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครงาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเอง โดยอาจฝากไว้กับ jobthai โดยความยินยอมของเจ้าของ
หากท่านพบเห็นการประกาศงานที่ไม่เหมาะสม ขอความกรุณาท่านแจ้ง Variety Job เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป

ท่านไม่สามารถสมัครงานได้ เนื่องจากยังกรอกเรซูเม่ ไม่ครบถ้วน
ข้อมูลที่เป็น xxxxxxxxxxx เนื่องจากผู้สมัครงานปกปิดข้อมูล
(สามารถติดต่อผู้สมัครโดยคลิกปุ่ม “ส่งอีเมล์ถึงผู้สมัคร”)
สมาชิกเท่านั้นถึงจะเห็นข้อมูลที่เป็น xxxxxxxxxx ได้
คุณต้องการสมัครตำแหน่งงานนี้ ?
คุณต้องการลบประเภทงาน \"#\" ?
คุณต้องการลบประเภทธุรกิจ \"#\" ?
คุณต้องการลบประเภทสาขา \"#\" ?
คุณต้องการลบหัวข้องานที่บันทึกไว้ ?
คุณต้องการลบหัวข้องานที่บันทึกไว้ ?
คุณต้องการลบงานที่บันทึกไว้ ?
คุณต้องการลบงานที่บันทึกไว้ ?
คุณต้องการลบ Job Alert "#" ?
คุณต้องการลบ Resume Alert "#" ?
ต้องการ ออนไลน์ ตำแหน่งงานนี้
ต้องการ ออฟไลน์ ตำแหน่งงานนี้
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว